We Have the Power to Impact Our Future, and We’re Doing Something About It

Humanism is important because we need to realise that Human values are a worthy pursuit to ensure the success of our species and its future generations. We understand that the responsibility for ushering this new future is within our hands and our hands alone, not in the external agency of a supernatural force, and this is more understood in communities becoming more and more pluralistic. In today’s realities, Humanism is a light that shines a path to focusing on our common humanity, rather than our differences, to foster democratic dialogue in better, stronger, freer communities.

Active Campaigns

 

Constitution Consultation

Secularism is not about the imposition of atheism or  agnosticism, but rather calls for the separation of church and state, and equal treatment for all. We question why Catholic principles should be given legal precedence in our Constitution. Read more here

Voice For Choice Coalition

We are part of the Voice for Choice coalition. We do not promote abortion, but support women’s bodily autonomy and right to choose. Read more here

Assisted Dying

“These are not easy decisions but in the meantime, people with genuine cases are requesting euthanasia to end their suffering. The lack of this right is tantamount to torture for these people.”
“To protect the dignity and autonomy of the patient, the law needs to be precise and unambiguous – safeguarding the wellbeing of the patient and precluding the possibility of abuse.” Read more here

Body Donation

Humanists Malta fully supports and encourages the donation of bodies for the education of health professionals, and for scientific research. Read more here

Living Wills

Living Wills would enable competent adults to give instructions about the medical care which they consent to, or reject, if they are unable to make or communicate decisions at the relevant time. (They would not, of course, allow for requests for any treatment, such as assisted dying, which are contrary to law.) Read more here

Sex Education

Adolescents in Malta are sorely underinformed about safe sex and sexual health. We strongly believe that far more, unbiased and scientifically-based, sex education programmes are needed urgently in our schools. We are currently seeking funding to start a project on this.

Past Campaigns

 

Cremation Campaign

Since 1963 the Roman Catholic Church has not prohibited cremation unless it is chosen as a way to deny Christian teaching. With the support of Humanists Malta, cremation services have been legal here since May 2019. So far no regulations to govern crematoria have been established, but a crematorium in an extension to the Addolorata cemetery is under discussion.

Ethics Education

The Malta Humanist Association has been a strong proponent of the introduction of ethics education in Maltese schools. Unfortunately, to date, many schools remain without this option.

Recent Posts

2 days ago

Humanists Malta
Come join us this Friday, 9th June at 5.30 pm for the press conference in front of the attorney general's office to drop the charges against El Hiblu 3!!!#ElHiblu3 #justice #humanistsmalta #humanrights #humanism #rights ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Humanists Malta
This cannot go on!Voice for Choice Press Release: This should have never happened! Yesterday, a Maltese woman was brought to court after facing criminal charges that she self-managed a medical abortion at home. This woman initially contacted Doctors for Choice asking for help, after she was reported by someone known to her, and was referred to the legal team of Women’s Rights Foundation, who assisted her throughout the ordeal. She was today found guilty and given a conditional discharge for three years by our courts of law.We have one clear message after today: this will continue to happen. We often hear in public and political discourse that women are never prosecuted in Malta for accessing abortion. Today was an outrageous and painful reminder that this is not unthinkable, that it has happened, and can happen to any pregnant person who has an abortion through any means in our country. There cannot be talk of equality as long as women and people who can get pregnant who access abortions continue to be treated as criminals.If more evidence was needed that our country stands out as a pariah and a violator of women's rights, this is it: a woman was charged with a crime for something that has been acknowledged as a right and essential healthcare by practically every other modern democratic country decades ago, as well as every human rights and healthcare organisation in the world.Our politicians, our justice system, our healthcare system continue to betray women and those who can get pregnant. We wallow in our ignorance and take pride in what should be our shame.Every year, hundreds of women in Malta self-manage their own abortions. Medical abortion pills (mifepristone and misoprostol) are safe and are listed on the WHO’s list of essential medicines. However, the criminalisation of abortion means that people worry about accessing the care they need for fear of legal (and social) repercussions. In the absence of laws that protect them, they feel alone – scared of talking about it and scared of seeking support.This case is an example of the institutions and forces of the state being employed in the persecution of a person based on their sex and gender. It is an outright breach of her right to bodily autonomy, family life, her decision to time and space her children as well as of her right to privacy. This case was nothing short of a perversion of justice.There cannot be talk of equality as long as women and persons who could get pregnant continue to be regarded by the state as incubators and second class citizens. As the Voice for Choice coalition, we call on the state to decriminalise abortion now. We also call on all those who care for someone who could get pregnant to take a stand against this outrage.--------------------------------Bil-Malti:Stqarrija għall-Istampa Vuċi għall-għażla: Dan qatt ma kellu jiġri! Dalgħodu, mara Maltija tressqet il-Qorti wara li ffaċċjat akkużi kriminali li wettqet abort mediku d-dar. Din il-mara kkuntattjat lit-Tobba għall-Għażla (Doctors for Choice) u talbet l-għajnuna, wara li ġiet irrappurtata minn xi ħadd li kienet taf, u ġiet riferuta lit-tim legali tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa, li għenuha matul dan il-kalvarju. Illum instabet ħatja u ngħatat ħelsien kundizzjonali għal tliet snin mill-qrati tagħna. Għandna messaġġ wieħed ċar wara llum: din il-ħaġa se tkompli jiġri. Ħafna drabi nisimgħu fid-diskors pubbliku u politiku li n-nisa qatt ma jiġu mħarrka f’Malta talli jirrikorru għall-abort. Illum rajna b’mod ċar li xi ħaġa bħal din tiġri, ġrat, u tista’ tiġri lil kull persuna tqila li tagħmel abort b’kwalunkwe mezz f’pajjiżna. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza sakemm in-nisa u n-nies li jistgħu joħorġu tqal li jirrikorru hħall-abort jibqgħu jiġu ttrattati bħala kriminali.Jekk kien hemm bżonn aktar evidenza li pajjiżna jispikka bħala nazzjon li jikser id-drittijiet tan-nisa, din hi: mara ġiet akkużata b’reat għal xi ħaġa li ġiet rikonoxxuta bħala dritt u kura tas-saħħa essenzjali minn prattikament kull pajjiż demokratiku modern, għexieren ta’ snin ilu, kif ukoll minn kull organizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tas-saħħa fid-dinja.Il-politiċi tagħna, is-sistema tal-ġustizzja tagħna, is-sistema tas-saħħa tagħna jkomplu jittradixxu n-nisa u lil dawk li jistgħu joħorġu tqal. Niftaħru b’dak li għandu jkun ta’ mistħija. Kull sena, mijiet ta' nisa Maltin iwettqu abort huma stess. Il-pilloli tal-abort mediku (mifepristone u misoprostol) huma bla periklu u elenkati fil-lista ta' mediċini essenzjali tal-WHO. Madankollu, il-kriminalizzazzjoni tal-abort tfisser li n-nies jinkwetaw meta jirrikorru għall-kura li jkunu jeħtieġu għax jibżgħu mir-riperkussjonijiet legalai (u soċjali). Fin-nuqqas ta' liġijiet li jħarsuhom, iħossuhom weħidhom - beżgħana li jitkellmu u li jfittxu l-għajnuna.Dan il-każ huwa eżempju ta’ kif l-istituzzjonijiet u l-forzi tal-istat ikunu kompliċi fil-persekuzzjoni ta’ persuna abbażi tas-sess u l-ġeneru. Dan il-każ huwa ksur tad-dritt għall-awtonomija tal-ġisem, il-ħajja tal-familja u għall-privatezza. Ma kien xejn inqas minn perversjoni tal-ġustizzja. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza sakemm in-nisa u l-persuni li jistgħu joħorġu tqal jibqgħu jitqiesu mill-istat bħala inkubaturi u ċittadini tat-tieni klassi.Bħala l-koalizzjoni Vuċi għall-Għażla, nappellaw lill-istat biex jiddekriminalizza l-abort illum qabel għada.Nappellaw ukoll lil dawk kollha li jħobbu lil xi ħadd li jista’ jinqabad tqil biex jieħdu pożizzjoni kontra din l-inġustizzja.Academics for ChoiceaditusDoctors for Choice MaltaGrandparents for Choice (Nanniet għall-Għażla)IntegraLawyers for ChoiceHumanists MaltaMoviment GraffittiMGRMMen Against ViolenceParents for Choice MaltaWomen's Rights FoundationYoung Progressive Beings. ... See MoreSee Less
View on Facebook

From our Blog

Q1 2023 Update

Here is first update for 2023! presentation

Freedom of Speech

River of Love member Matthew Grech has been charged with breaching Malta’s law banning gay conversion therapy by “advertising” conversion practices. (The full transcript of the interview in question is at...

Q4 2022 Update

Here is final update for 2022! presentation

Calendar of Events

Access our calendar of events

Link to our public Google calendar of events
(Google format, iCAL format)

€2,100+ Raised

Ramon Casha Scholarship Fund

The Ramon Casha Fund was set up in 2016 to promote education to the most disadvantaged in society. The key notion being that all those who take interest in their own education should have the ability to do so freely. 

Get Involved

Watch this interview about Secularism in Malta

Members & Contributors

Humanist Ceremonies

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Whatsapp Notifications

I don’t think we should ever allow religion the trick of maintaining that; the spiritual, and the beautiful, and the noble, and the altruistic, and the morally strong, and the virtuous are in any way inventions of religion or particular, or peculiar to religion

Stephen Fry

The meaning of life is not to be discovered only after death in some hidden, mysterious realm; on the contrary, it can be found by eating the succulent fruit of The Tree of Life and by living in the here and now as fully and creatively as we can.

Paul Kurtz

Unfortunately, strong political affiliations, religious dogma, skin color, language differences and uneven wealth distribution have the power of separating us, human beings. These are cosmetic differences, some of which are unnecessary.

We are more alike than we think and if we support and tolerate one another, no matter where we come from, and if we plan for those who will succeed us, the world would be a much better place.

Vannie Pule

Our Affiliates

Give Today or Become a Member

en_GBEnglish (UK)