Our latest posts on social media

2 days ago

Humanists Malta
Come join us this Friday, 9th June at 5.30 pm for the press conference in front of the attorney general's office to drop the charges against El Hiblu 3!!!#ElHiblu3 #justice #humanistsmalta #humanrights #humanism #rights ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Humanists Malta
This cannot go on!Voice for Choice Press Release: This should have never happened! Yesterday, a Maltese woman was brought to court after facing criminal charges that she self-managed a medical abortion at home. This woman initially contacted Doctors for Choice asking for help, after she was reported by someone known to her, and was referred to the legal team of Women’s Rights Foundation, who assisted her throughout the ordeal. She was today found guilty and given a conditional discharge for three years by our courts of law.We have one clear message after today: this will continue to happen. We often hear in public and political discourse that women are never prosecuted in Malta for accessing abortion. Today was an outrageous and painful reminder that this is not unthinkable, that it has happened, and can happen to any pregnant person who has an abortion through any means in our country. There cannot be talk of equality as long as women and people who can get pregnant who access abortions continue to be treated as criminals.If more evidence was needed that our country stands out as a pariah and a violator of women's rights, this is it: a woman was charged with a crime for something that has been acknowledged as a right and essential healthcare by practically every other modern democratic country decades ago, as well as every human rights and healthcare organisation in the world.Our politicians, our justice system, our healthcare system continue to betray women and those who can get pregnant. We wallow in our ignorance and take pride in what should be our shame.Every year, hundreds of women in Malta self-manage their own abortions. Medical abortion pills (mifepristone and misoprostol) are safe and are listed on the WHO’s list of essential medicines. However, the criminalisation of abortion means that people worry about accessing the care they need for fear of legal (and social) repercussions. In the absence of laws that protect them, they feel alone – scared of talking about it and scared of seeking support.This case is an example of the institutions and forces of the state being employed in the persecution of a person based on their sex and gender. It is an outright breach of her right to bodily autonomy, family life, her decision to time and space her children as well as of her right to privacy. This case was nothing short of a perversion of justice.There cannot be talk of equality as long as women and persons who could get pregnant continue to be regarded by the state as incubators and second class citizens. As the Voice for Choice coalition, we call on the state to decriminalise abortion now. We also call on all those who care for someone who could get pregnant to take a stand against this outrage.--------------------------------Bil-Malti:Stqarrija għall-Istampa Vuċi għall-għażla: Dan qatt ma kellu jiġri! Dalgħodu, mara Maltija tressqet il-Qorti wara li ffaċċjat akkużi kriminali li wettqet abort mediku d-dar. Din il-mara kkuntattjat lit-Tobba għall-Għażla (Doctors for Choice) u talbet l-għajnuna, wara li ġiet irrappurtata minn xi ħadd li kienet taf, u ġiet riferuta lit-tim legali tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa, li għenuha matul dan il-kalvarju. Illum instabet ħatja u ngħatat ħelsien kundizzjonali għal tliet snin mill-qrati tagħna. Għandna messaġġ wieħed ċar wara llum: din il-ħaġa se tkompli jiġri. Ħafna drabi nisimgħu fid-diskors pubbliku u politiku li n-nisa qatt ma jiġu mħarrka f’Malta talli jirrikorru għall-abort. Illum rajna b’mod ċar li xi ħaġa bħal din tiġri, ġrat, u tista’ tiġri lil kull persuna tqila li tagħmel abort b’kwalunkwe mezz f’pajjiżna. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza sakemm in-nisa u n-nies li jistgħu joħorġu tqal li jirrikorru hħall-abort jibqgħu jiġu ttrattati bħala kriminali.Jekk kien hemm bżonn aktar evidenza li pajjiżna jispikka bħala nazzjon li jikser id-drittijiet tan-nisa, din hi: mara ġiet akkużata b’reat għal xi ħaġa li ġiet rikonoxxuta bħala dritt u kura tas-saħħa essenzjali minn prattikament kull pajjiż demokratiku modern, għexieren ta’ snin ilu, kif ukoll minn kull organizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tas-saħħa fid-dinja.Il-politiċi tagħna, is-sistema tal-ġustizzja tagħna, is-sistema tas-saħħa tagħna jkomplu jittradixxu n-nisa u lil dawk li jistgħu joħorġu tqal. Niftaħru b’dak li għandu jkun ta’ mistħija. Kull sena, mijiet ta' nisa Maltin iwettqu abort huma stess. Il-pilloli tal-abort mediku (mifepristone u misoprostol) huma bla periklu u elenkati fil-lista ta' mediċini essenzjali tal-WHO. Madankollu, il-kriminalizzazzjoni tal-abort tfisser li n-nies jinkwetaw meta jirrikorru għall-kura li jkunu jeħtieġu għax jibżgħu mir-riperkussjonijiet legalai (u soċjali). Fin-nuqqas ta' liġijiet li jħarsuhom, iħossuhom weħidhom - beżgħana li jitkellmu u li jfittxu l-għajnuna.Dan il-każ huwa eżempju ta’ kif l-istituzzjonijiet u l-forzi tal-istat ikunu kompliċi fil-persekuzzjoni ta’ persuna abbażi tas-sess u l-ġeneru. Dan il-każ huwa ksur tad-dritt għall-awtonomija tal-ġisem, il-ħajja tal-familja u għall-privatezza. Ma kien xejn inqas minn perversjoni tal-ġustizzja. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-ugwaljanza sakemm in-nisa u l-persuni li jistgħu joħorġu tqal jibqgħu jitqiesu mill-istat bħala inkubaturi u ċittadini tat-tieni klassi.Bħala l-koalizzjoni Vuċi għall-Għażla, nappellaw lill-istat biex jiddekriminalizza l-abort illum qabel għada.Nappellaw ukoll lil dawk kollha li jħobbu lil xi ħadd li jista’ jinqabad tqil biex jieħdu pożizzjoni kontra din l-inġustizzja.Academics for ChoiceaditusDoctors for Choice MaltaGrandparents for Choice (Nanniet għall-Għażla)IntegraLawyers for ChoiceHumanists MaltaMoviment GraffittiMGRMMen Against ViolenceParents for Choice MaltaWomen's Rights FoundationYoung Progressive Beings. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Our latest blog posts

Q1 2023 Update

Here is first update for 2023! presentation

Freedom of Speech

River of Love member Matthew Grech has been charged with breaching Malta’s law banning gay conversion therapy by “advertising” conversion practices. (The full transcript of the interview in question is at...

Q4 2022 Update

Here is final update for 2022! presentation

Q3 2022 Update

Here is our third quarter presentation update from 2022

The Discussion Paper on Legally Binding Living Wills Published

Living Wills would enable competent adults to give instructions about the medical care which they consent to, or reject, if they are unable to make or communicate decisions at the relevant time. (They would not, of course, allow for requests for any treatment, such as...

Q2 2022 Update

Here is our second quarter presentation update from 2022

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Whatsapp Notifications

Give Today or Become a Member

en_GBEnglish (UK)